برای ثبت نام در کارگاه های آموزشی از قسمت "ثبت نام در برنامه ها" استفاده کنید.
# عنوان کارگاه آموزشی تاریخ برگزاری محل برگزاری کارگاه ظرفیت هزینه شرکت در کارگاه شرکت کنندگان نام مدرس
1 مسابقه بورس کاپ
1397-02-20 16:00-17:00
1397-02-19 14:30-15:15
سایت دانشکده اقتصاد و دانشکده علوم ریاضی و رایانه 24
0 ریال
14 دکتر یزدانیان و ...
2 مدل های جدید بودجه ریزی
1397-02-20 17:00-19:00
30
0 ریال
17 محمد رضا حدادی
3 مسابقه بورس کاپ
1397-02-20 16:00-17:00
1397-02-19 14:30-15:15
سایت دانشکده اقتصاد و دانشکده علوم ریاضی و رایانه 24
0 ریال
14 دکتر یزدانیان و ...
4 روش‌های تأمین مالی از طریق بازار سرمایه ایران با تأکید بر بازار اوراق بدهی
1397-02-21 11:00-13:00
دانشگاه علامه طباطبایی 19-20 اردیبهشت 1397 30
0 ریال
17 کامران سلمانی قرائی
5 کفایت سرمایه و نقش آن در حفظ سلامت و مدیریت ریسک در بانک‌ها
1397-02-21 09:00-11:00
30
0 ریال
16 محمد طزری- عظیمه کرمپور