برای استفاده از امکانات این بخش ابتدا در سامانه عضو شوید و سپس با کد کاربری و رمز عبور وارد سامانه شوید.

فرم شرکت در همایش

نویسنده

1,000,000

ریال

دانشجویان

1,000,000

ریال

دانشجویان ریاضی مالی دانشگاه علامه طباطبایی

500,000

ریال

سخنرانان مدعو همایش

رایگان

فراگیران سازمان فرابورس ایران

رایگان

حامیان همایش

رایگان
نوع عضویت را انتخاب کنید.
برای استفاده از تسهیلات این نوع عضویت؛ نوع عضویت خود را در قسمت مشخصات شخصی اصلاح کنید.
login