چهارشنبه 19 اردیبهشت 1397
09:35 تا 10:00
سخنرانی
دکتر حسن طائی
یادگیری و نوآوری پیش نیاز دانشگاه کارآفرین
محل برگزاری: سالن شماره 1
چهارشنبه 19 اردیبهشت 1397
10:00 تا 10:40
سخنرانی
دکتر خسرو دهناد
Bitcoin, Cryptocurrencies and Cryprtoassets
محل برگزاری: سالن شماره 1
چهارشنبه 19 اردیبهشت 1397
11:00 تا 11:40
سخنرانی
دکتر حسین عبده تبریزی
نقش ریاضیات در توسعه‌ی علم مالی
محل برگزاری: سالن شماره 1
چهارشنبه 19 اردیبهشت 1397
11:40 تا 12:20
سخنرانی
دکتر امیر هامونی
ابزارهای کمی در بازارهای مالی
محل برگزاری: سالن شماره 1
چهارشنبه 19 اردیبهشت 1397
12:20 تا 13:00
سخنرانی
دکتر امیر تیمور پاینده
طراحی و محاسبات بیمه اتکایی
چهارشنبه 19 اردیبهشت 1397
14:00 تا 14:30
سخنرانی
دکتر علی خبیری
کارایی اطلاعاتی و آثار مالی‏سازی در بازار آتی
چهارشنبه 19 اردیبهشت 1397
14:30 تا 15:00
سخنرانی
دکتر حسینی مقدم
ICMTALk
معاون شرکت بورس
پنج شنبه 20 اردیبهشت 1397
09:00 تا 09:40
سخنرانی
دکتر علی دلاورخلفی
On Stochastic Control with Partial Observations and its Application in Banking System
پنج شنبه 20 اردیبهشت 1397
09:40 تا 10:20
سخنرانی
دکتر ندا اسماعیلی
بازارهای مالی بااطلاعات نامتقارن
پنج شنبه 20 اردیبهشت 1397
10:20 تا 11:00
سخنرانی
دکتر امیر صفری
تکنولوژی بیمه: آینده متفاوت صنعت بیمه
پنج شنبه 20 اردیبهشت 1397
11:20 تا 12:00
سخنرانی
دکتر ناصر خیابانی
Volatility spillover and volatility impulse response functions in crude oil, gold and exchange markets
پنج شنبه 20 اردیبهشت 1397
12:00 تا 12:40
سخنرانی
دکتر میثم رادپور
کمی‌سازی ریسک: نیاز به تغییر نگرش
پنج شنبه 20 اردیبهشت 1397
13:40 تا 14:20
سخنرانی
آقای علی نقوی
معرفی پایگاه داده های تحقیقاتی مالی ایران